Is loonsverhoging verplicht?

Als de werkgever verbonden is aan een collectieve arbeidsovereenkomst (cao), dan staan daar afspraken in over periodieke loonsverhogingen. Hier moet je je als werkgever aan houden.

Lees verder

Verval wettelijke vakantie uren

Medewerkers bouwen elk kalenderjaar vakantie uren op. Deze wettelijke vakantie uren vervallen echter 6 maanden na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Vakantie uren die in het jaar 2023 opgebouwd zijn, vervallen dus per 1 juli 2024.

Lees verder

De wijzigingen voor 2024 op een rij

De wijzigingen voor 2024 op een rij We vinden het belangrijk dat je als klant goed op de hoogte bent van wijzigingen in wet- en regelgeving op het gebied van salarissen en andere HR gerelateerde zaken. Daarom zetten we regelmatig de wijzigingen voor je op een rij.

Lees verder

Belangrijke brieven van de belastingdienst

Elk jaar krijg je in november twee belangrijke brieven van de belastingdienst:

Lees verder

Bedragen wettelijk minimumloon 2024

Op 1 januari 2024 wordt het nieuwe wettelijk minimumuurloon ingevoerd. Per die datum wordt er gewerkt met een brutominimumloon per uur. De huidige vaste minimum maand-, week- en daglonen verdwijnen.

Lees verder

Team en toekomst: digitalisering en beveiliging

Danique en Ashtin zijn gestart met het digitaliseren van de personeelsdossiers. Dit betekent voor jou als werkgever dat de getekende arbeidsovereenkomsten, loonbelastingverklaringen en kopie paspoorten digitaal opgeslagen worden.

Lees verder

Prinsjesdag

Met de verkiezingen in zicht is er op Prinsjesdag veel gesproken, maar eigenlijk nog niet veel gezegd. Wij hebben de belangrijkste punten op gebied van personeelszaken op een rijtje gezet. In onze volgende nieuwsbrief zullen we hier verder op in gaan.

Lees verder

Wanneer gaat kortdurend zorgverlof over in langdurend zorgverlof?

Als een van je medewerkers verlof op wil nemen om voor een naaste te kunnen zorgen, heeft deze medewerker recht op zorgverlof. De Wet Arbeid en Zorg (WAZO) kent voor mantelzorg aan naasten twee soorten verlof: kortdurend en langdurend zorgverlof.

Lees verder