Veel gestelde vragen:

Wij zijn onze aangiftebrief loonheffingen kwijtgeraakt en daarmee de betalingskenmerken voor de loonaangiften. En nu?

Aan het einde van elk kalenderjaar stuurt de Belastingdienst de jaarlijkse aangiftebrief loonheffingen naar alle werkgevers. Deze heeft betrekking op het daaropvolgende kalenderjaar. Deze brief is belangrijk, want er staan gegevens in die je nodig hebt om de loonaangifte voor ieder tijdvak op tijd in te dienen en te betalen. In de brief staat ook of je aangifte moet doen per maand of per vier weken en het betalingskenmerk per tijdvak.

Zoekhulp

Ben je de brief toch kwijtgeraakt? Op belastingdienst.nl, kun je via ‘zoekhulp betalingskenmerk’ jouw kenmerk per tijdvak achterhalen. Je hebt hiervoor alleen jouw loonheffingsnummer nodig. Op deze website vind je ook de uiterste aangifte- en betaaldata per tijdvak.

Te laat

Zonder het juiste betalingskenmerk kan de Belastingdienst de loonaangifte en betaling van de loonheffingen niet meteen op het juiste aangiftetijdvak verwerken. Hierdoor ben je te laat met je aangifte, terwijl je deze wel op tijd gedaan hebt.
Dat betekent dat je toch een boete krijgt, hoewel je wel op tijd was.

Brief niet ontvangen

Heb je de aangiftebrief niet ontvangen terwijl dat wel had gemoeten? Dan kan je een kopie opvragen door een brief - met loonheffingennummer en (e-mail)adres - te sturen naar:
Belastingdienst, Postbus 8738, 4820 BA Breda.