De wijzigingen voor 2024 op een rij

We vinden het belangrijk dat je als klant goed op de hoogte bent van wijzigingen in wet- en regelgeving op het gebied van salarissen en andere HR gerelateerde zaken. Daarom zetten we regelmatig de wijzigingen voor je op een rij.

Onderstaande wijzigingen gaan per 1 januari 2024 in.

Belastingvrije kilometervergoeding wordt verhoogd

De belastingvrije kilometervergoeding voor reiskosten tijdens werk en voor woon-werkverkeer wordt verhoogd van 0,21 euro naar 0,23 euro per kilometer.
Let op! Je mag de reiskostenvergoeding verhogen, maar dat hoeft niet.

Bijtelling elektrische auto in 2024 ongewijzigd

In tegenstelling tot eerdere berichten blijft de bijtelling voor nieuwe elektrische auto’s ongewijzigd in 2024. Voor nieuwe elektrische auto's uit 2024 betaal je 16 procent bijtelling over de eerste 30.000 euro. Over het deel boven deze 30.000 euro betaal je een bijtelling van 22 procent.

Voor auto’s met een fossiele brandstof geldt een fiscale bijtelling van 22 procent over de hele fiscale waarde.

Algemene heffingskorting en de arbeidskorting worden verhoogd

De algemene heffingskorting en de arbeidskorting worden in 2024 beiden verhoogd.
Voor belastingplichtigen jonger dan de AOW-leeftijd wordt de maximale algemene heffingskorting verhoogd van 3.070 naar 3.374 euro.

De maximale arbeidskorting wordt verhoogd van 5.052 naar 5.553 euro. De arbeidskorting wordt berekend over het arbeidsinkomen van werkenden en ondernemers die inkomstenbelasting betalen.

De algemene heffingskorting (AHK) is een korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Deze korting wordt in 2024 als koopkrachtmaatregel verhoogd.

Wijziging wettelijk minimumloon

Zie apart artikel

WKR verlaagd

Het percentage van 3 procent was een tijdelijke verhoging die eindigt op 1 januari 2024. Vanaf dat moment wordt de vrije ruimte in de WKR verlaagd naar 1,92 procent over de eerste 400.000 euro van de fiscale loonsom en 1,18 procent over de loonsom boven 400.000 euro.

Vrijstelling privé gebruik OV kaart

Vanaf 2024 geldt een gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling voor het privégebruik van een OV-kaart die de werkgever vergoed, verstrekt of ter beschikking stelt. De enige voorwaarde is dat de werknemer de OV-kaart ook zakelijk gebruikt.

PAWW premie

De premie voor de private aanvulling WW en WGA (PAWW) wordt per 1 januari verlaagd van 0,15 procent naar 0,08 procent. Dat komt door de ontwikkelingen in de economie en de gezonde financiële positie van Stichting PAWW.