Belangrijke brieven van de belastingdienst

Elk jaar krijg je in november twee belangrijke brieven van de belastingdienst:

    • 1. Aangifte brief loonheffingen
      2. Mededeling Loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas (een DGA krijgt deze niet)

Deze brieven zijn belangrijk voor ons. We ontvangen ze graag van je per mail: info@salarismaximaal.nl

 

Voorbeeld brief 1: aangifte loonheffingen

 

Voorbeeld brief 2: Mededeling Loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas