Bedragen wettelijk minimumloon 2024

Op 1 januari 2024 wordt het nieuwe wettelijk minimumuurloon ingevoerd. Per die datum wordt er gewerkt met een brutominimumloon per uur. De huidige vaste minimum maand-, week- en daglonen verdwijnen.

De werkgever is vanaf 1 januari 2024 volgens de wet verplicht om medewerkers per uur minimaal het minimumuurloon te betalen. Er geldt 1 vast minimumuurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder.
Voor medewerkers onder de 21 jaar gelden vanaf 1 januari 2024 vaste minimumjeugdlonen per uur.

Wij passen de wijzigingen per 1 januari 2024 natuurlijk voor je aan en verwerken dit in de salarisadministratie, zodat alles straks weer klopt

Hieronder vind je het nieuwe brutominimumloon per uur naar leeftijd.

bron: Rijksoverheid

Verhoging ten opzichte van oude situatie

Hieronder vind je de tabel met het minimumloon dat sinds 1 juli 2023 van kracht was. Dit was nog gebaseerd op het aantal uur dat de medewerker werkte per week. Als voorbeeld: bij een 40-urige werkweek was het minimumloon voor 21 jaar en ouder 11,51 euro.

Per 1 januari 2024 is het minimumloon niet meer afhankelijk van hoeveel uur de werkweek is en geldt voortaan het minimum uurloon zoals vermeld in de tabel hierboven. Dit betekent voor werkgevers met een 40-urige werkweek 13,27 euro, wat neerkomt op een verhoging van 15,29 procent.

Per 1 juli 2024 komt hier, volgens de nieuwe Europese normen, nog een indexatie overheen. Wat waarschijnlijk neer komt op een verdere stijging van het minimumuurloon naar 14 euro per uur.