Bijzonder tarief vakantiegeld

Vanaf 2024 is er veel veranderd in de loonheffingskorting en arbeidskorting. Voor de meeste medewerkers is dit gelukkig positief uitgevallen. Zij houden netto meer maandsalaris over.
Vakantiegeld roept altijd veel vragen op bij werknemers. Daarom geven we hieronder en in onderstaande tabel meer duidelijkheid.

Waarom bijzonder tarief?
Het vakantiegeld, dat door de meeste bedrijven in mei uitgekeerd wordt, valt onder het bijzonder tarief. Bijzonder tarief wordt toegepast bij de uitbetaling van vakantiegeld, de 13de maand en/of bij bonussen.
Om te voorkomen dat medewerkers geld moeten terugbetalen aan de Belastingdienst en te zorgen dat alles in balans is, is er dit jaar een extra verrekeningspercentage op het ‘bijzonder tarief’. De tabellen voor het bijzondere tarief zijn hierdoor dit jaar anders dan normaal. (zie tabel)

Verrekeningspercentages
Hoeveel loonheffing medewerkers uiteindelijk moeten betalen is, zoals gezegd, afhankelijk van het jaarinkomen en de loonheffingskorting. Deze bestaat uit een zogeheten opbouwdeel en afbouwdeel. In onderstaande tabel is dit verwerkt in de kolom ‘Verrekeningspercentage loonheffingskorting’. Hierin vind je de loonheffingskorting die geldt voor de medewerkers bij wie dit wordt toepast.
Met de aangepaste tabellen sluit de loonheffingskorting beter aan bij de inkomstenbelasting die medewerkers over het loon moet betalen.