15 jaar Salaris Maximaal

Aan het einde van elk kalenderjaar stuurt de Belastingdienst de jaarlijkse aangiftebrief loonheffingen naar alle werkgevers. Deze heeft betrekking op het daaropvolgende kalenderjaar.

Lees meer

Nieuwe huisstijl en website

Aan het einde van elk kalenderjaar stuurt de Belastingdienst de jaarlijkse aangiftebrief loonheffingen naar alle werkgevers. Deze heeft betrekking op het daaropvolgende kalenderjaar.

Lees meer

Bijzonder tarief vakantiegeld

Aan het einde van elk kalenderjaar stuurt de Belastingdienst de jaarlijkse aangiftebrief loonheffingen naar alle werkgevers. Deze heeft betrekking op het daaropvolgende kalenderjaar.

Lees meer

Zivver

Aan het einde van elk kalenderjaar stuurt de Belastingdienst de jaarlijkse aangiftebrief loonheffingen naar alle werkgevers. Deze heeft betrekking op het daaropvolgende kalenderjaar.

Lees meer

Is loonsverhoging verplicht?

Als de werkgever verbonden is aan een collectieve arbeidsovereenkomst (cao), dan staan daar afspraken in over periodieke loonsverhogingen. Hier moet je je als werkgever aan houden.

Lees meer

Verval wettelijke vakantie uren

Medewerkers bouwen elk kalenderjaar vakantie uren op. Deze wettelijke vakantie uren vervallen echter 6 maanden na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Vakantie uren die in het jaar 2023 opgebouwd zijn, vervallen dus per 1 juli 2024.

Lees meer

De wijzigingen voor 2024 op een rij

De wijzigingen voor 2024 op een rij We vinden het belangrijk dat je als klant goed op de hoogte bent van wijzigingen in wet- en regelgeving op het gebied van salarissen en andere HR gerelateerde zaken. Daarom zetten we regelmatig de wijzigingen voor je op een rij.

Lees meer