Aangiftebrief loonaangifte kwijt. En nu?

Veel gestelde vragen: Wij zijn onze aangiftebrief loonheffingen kwijtgeraakt en daarmee de betalingskenmerken voor de loonaangiften. En nu? Aan het einde van elk kalenderjaar stuurt de Belastingdienst de jaarlijkse aangiftebrief loonheffingen naar alle werkgevers. Deze heeft betrekking op het daaropvolgende kalenderjaar. Deze brief is belangrijk, want er staan gegevens in die je nodig hebt om…

Lees verder

Is loonsverhoging verplicht?

Veel gestelde vragen: Onze medewerkers krijgen jaarlijks met meer kosten te maken. Het ligt voor de hand om de lonen te verhogen. Maar is dit eigenlijk verplicht? Als de werkgever verbonden is aan een collectieve arbeidsovereenkomst (cao), dan staan daar afspraken in over periodieke loonsverhogingen. Hier moet je je als werkgever aan houden. Daarnaast wordt…

Lees verder

Verval wettelijke vakantie uren

Verval wettelijke vakantie uren Medewerkers bouwen elk kalenderjaar vakantie uren op. Deze wettelijke vakantie uren vervallen echter 6 maanden na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Vakantie uren die in het jaar 2023 opgebouwd zijn, vervallen dus per 1 juli 2024. Dit geldt alleen als je de medewerkers hier op tijd en schriftelijk over informeert…

Lees verder
HR wijzigingen 2024

De wijzigingen voor 2024 op een rij

De wijzigingen voor 2024 op een rij We vinden het belangrijk dat je als klant goed op de hoogte bent van wijzigingen in wet- en regelgeving op het gebied van salarissen en andere HR gerelateerde zaken. Daarom zetten we regelmatig de wijzigingen voor je op een rij. Onderstaande wijzigingen gaan per 1 januari 2024 in.…

Lees verder

Bedragen wettelijk minimumloon 2024

Bedragen wettelijk minimumloon 2024 Op 1 januari 2024 wordt het nieuwe wettelijk minimumuurloon ingevoerd. Per die datum wordt er gewerkt met een brutominimumloon per uur. De huidige vaste minimum maand-, week- en daglonen verdwijnen. De werkgever is vanaf 1 januari 2024 volgens de wet verplicht om medewerkers per uur minimaal het minimumuurloon te betalen. Er…

Lees verder

Belangrijke brieven van de belastingdienst

Belangrijke brieven van de belastingdienst Elk jaar krijg je in november twee belangrijke brieven van de belastingdienst: 1. Aangifte brief loonheffingen 2. Mededeling Loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas (een DGA krijgt deze niet) Deze brieven zijn belangrijk voor ons. We ontvangen ze graag van je per mail: info@salarismaximaal.nl   Voorbeeld brief 1: aangifte loonheffingen   Voorbeeld…

Lees verder