Wat gebeurt er als ik een nettoloonafspraak maak met mijn werknemer?

Veel werkgevers en werknemers spreken nog steeds liever een nettoloon af dan een brutoloon. De reden hiervoor is dat de werknemer precies weet welk salaris hij of zij ontvangt.

Het maken van nettoloonafspraken heeft echter grote nadelen, vooral voor u als werkgever.

De kosten van het nettoloon zijn namelijk sterk afhankelijk van het feit of de werknemer wel of geen loonheffingskorting bij u toepast. U heeft daar echter geen enkele invloed op en dat maakt dat uw loonkosten afhankelijk zijn van de keuze van uw werknemers om wel of geen loonheffingskorting toe te passen. Daarnaast zijn er ook allerlei bijkomende kosten, zoals de door uw bedrijf betaalde pensioenpremies, sociale lasten en bijvoorbeeld de ziektekostenverzekering afgesloten voor uw werknemers.

Nettoloonafspraak wettelijk toegestaan?

Als werkgever mag je met je werknemer een nettoloonafspraak maken. Dat is wettelijk niet verboden. Je moet dan wel het nettoloon gaan bruteren, zodat je de juiste loonheffing en sociale premies aan de fiscus afdraagt. Door het nettoloon te bruteren, neem je in feite de loonheffing voor jouw rekening. Zie onderstaand voorbeeld.

Voorbeeld invloed loonheffingskorting netto lonen:
Een ondernemer spreekt met een medewerker een nettoloon af van € 12,00 netto per uur.

De werknemer werkt 10 uur per week.
De loonkosten voor de werkgever zijn dan als volgt:

De werknemer past de loonheffingskorting toe:
Netto € 12,00 = Bruto € 12,50 = Kosten ca. € 16,50 per uur (incl. werkgeverslasten)

Voor dezelfde werknemer geldt onderstaande berekening, alleen wordt er hier geen loonheffing korting toegepast:

De werknemer past geen de loonheffingskorting toe:
Netto € 12,00 = Bruto € 18,24 = Kosten ca. € 23,87 per uur (incl. werkgeverslasten)

Uit bovenstaande voorbeeldberekeningen blijkt dat indien de werknemer besluit om geen heffingskorting toe te passen (bijvoorbeeld omdat hij of zij bij een tweede werkgever meer kan werken) uw loonkosten met ca. 50% kunnen toenemen.

Wat moet ik doen als een werknemer toch een nettoloon wil weten?

Vraag eerst de werknemer of hij/zij wel of geen loonheffingskorting laat toepassen.

Ga daarna naar degene die voor u de salarisadministratie verwerkt en vraag of hij/zij een proforma loonberekening voor u wil maken. Leg uit dat de werknemer een nettoloon van bv € 12,00 per uur wil overhouden. En vraag wat dan het bruto uurloon gaat worden. Geef duidelijk aan of er wel of geen loonheffingskorting van toepassing is. Hierdoor krijg je een goed overzicht van de kosten en kunt u met de werknemer een brutoloon afspreken in zijn arbeidsovereenkomst.

Hiermee voorkomt u ontzettend veel onverwachte kosten achteraf!

Loopt u hier tegenaan, neem gerust contact met ons op.

Wilt u meer weten over nettoloonafspraken? Of wilt u een vrijblijvend gesprek?