Wet toekomst pensioenen een feit

Zoals beloofd, houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen op gebied van de nieuwe pensioenregeling. Na de Tweede Kamer heeft inmiddels ook de meerderheid van de Eerste Kamer voor de Wet toekomst pensioenen gestemd.

Na vele jaren van discussie is het nu dus zover; het Nederlandse pensioenstelsel gaat echt veranderen. De nieuwe regels moeten het pensioenstelsel verbeteren en toekomstbestendig maken. Ook is de insteek dat het nieuwe stelsel persoonlijker en transparanter wordt.
De transitie wordt in een aantal stappen uitgevoerd.

Tijdlijn

De tijdlijn om te komen tot een nieuw pensioenstelsel is als volgt:

1 juli 2023
Start transitie naar nieuw pensioenstelsel. De Wet voor het vernieuwde pensioenstelsel is van kracht.

Voorjaar 2024
Als jouw pensioen overgaat naar het vernieuwde stelsel, gelden de nieuwe regels ook voor jou. De werkgevers- en werknemersorganisaties beslissen hierover in 2024.

1 januari 2028
Alle fondsen overgestapt zijn op het vernieuwde pensioenstelsel.

De vier belangrijkste wijzigingen.

Hieronder zetten we de vier belangrijkste wijzigingen van de nieuwe pensioenregeling op een rij.

1. Alleen beschikbare-premieregelingen (DC - Defined Contribution)

Het nieuwe pensioenstelsel kent alleen nog premieregelingen en geen eindloonregelingen. Alle medewerkers bouwen straks pensioen op in een beschikbare-premieregeling (DC). Dat betekent kort gezegd dat er geen pensioenen meer beloofd worden. Oftewel: de inleg staat vast, de uitkomst niet.

Iedere medewerker heeft in de nieuwe regeling een eigen pensioenpot waar de werkgever én de medewerker zelf geld in doen. Dit geld wordt vervolgens belegd. De medewerker bepaalt hierbij zelf hoeveel risico hij/zij daarbij wil lopen. Uiteindelijk zou deze wijziging meer vrijheid en meer inzicht moeten geven.

2. Premie voor alle leeftijden gelijk

In de nieuwe pensioenregeling is de premie voor alle leeftijden gelijk. Nu is het vaak zo dat de premie hoger wordt als een medewerker richting de pensioenleeftijd gaat. Hoe ouder, hoe meer er dus relatief wordt ingelegd in de pensioenpot. In de nieuwe regeling zijn de premiestaffels waarmee de premie wordt berekend vlak en leeftijdsonafhankelijk.

Als werkgever kan je kiezen voor overgangsrecht of transitie. Kies je voor overgangsrecht, dan geldt de vlakke staffel alleen voor nieuw personeel. Voor het huidige personeel blijft de stijgende staffel gelden en is compensatie niet nodig.

Kies je voor transitie, dan is dit een flinke overgang, die niet voor alle werknemers gunstig uitpakt. Het is goed om na te denken over hoe zij gecompenseerd kunnen worden. En hoe dat gefinancierd wordt.

3. Nabestaandenpensioen eenvoudiger

Het partner- en wezenpensioen wordt meer gestandaardiseerd. Nu is het pensioen voor nabestaanden vaak niet goed geregeld. Daarom wordt met de nieuwe wet de opbouw van het partner- en wezenpensioen gedaan met een vast percentage van het salaris.

Let op! Alle nabestaandenpensioenen zijn straks op risicobasis. Dit betekent dat een medewerker hier dus geen eigen pot voor opbouwt, maar verzekerd is zolang deze in dienst is.

4. Bedrag Ineens

Het kan fijn zijn om aan het begin van je pensioen wat meer te besteden te hebben. Om bijvoorbeeld de hypotheek af te betalen of misschien wel een grote reis. In het nieuwe pensioenstelsel wordt dit vanaf 2024 waarschijnlijk mogelijk met het ‘Bedrag Ineens’. Pensioengerechtigden kunnen dan maximaal 10% van de waarde van het ouderdomspensioen in een keer opnemen.

Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)

In de Eerste Kamer is tijdens de stemming ook een motie aangenomen over de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). Hierin wordt verzocht om, in overleg met werkgevers- en werknemersorganisaties, tot een voorzetting van deze regeling te komen of tot een daarmee vergelijkbare regeling.

Ook zou voor lager betaalde medewerkers een verruiming van de drempelvrijstelling moeten worden afgesproken. Dit omdat de huidige regeling voor deze groep ‘onvoldoende toereikend’ is. In de motie wordt gevraagd om de Kamers vóór Prinsjesdag te informeren over de uitkomsten van het overleg met de werkgevers- en werknemersorganisaties.

Belangrijk voor jou!

  • Het is voor jou nu vooral belangrijk dat je de berichten van het bedrijfstakpensioenfonds en/of jouw eigen pensioenverzekeringsmaatschappij goed in de gaten houdt. Hier zal onder andere in staan welke acties er van je worden verwacht.

Ook wij volgen de ontwikkelingen tijdens de transitie naar de nieuwe pensioenregeling op de voet. We blijven je informeren over de belangrijkste zaken.

Wordt vervolgd…