Ontwikkelingen nieuwe pensioenregeling

Zoals het er nu naar uit ziet, krijgen we per 1 juli 2023 te maken met de nieuwe Wet toekomst pensioenen. Bestaande pensioenregelingen zouden per die datum omgezet moeten worden naar een leeftijdsonafhankelijke premieregeling. Deze wet is echter nog niet definitief vastgesteld. Over hoe de nieuwe pensioenwet er precies uit gaat zien, en wat de consequenties hiervan zijn voor werkgever en werknemer, is nog veel onduidelijk.

Wij volgen de ontwikkelingen rond de nieuwe pensioenwet op de voet. We kunnen niet wachten tot we duidelijkheid kunnen scheppen. Helaas is dat laatste ook voor ons op dit moment nog niet mogelijk. En ruis veroorzaken, dat willen we niet.

Actuele stand van zaken

Wat we wel al kunnen doen is je meenemen in de meest actuele stand van zaken:

  • Het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen ligt op dit moment ter behandeling bij de Eerste Kamer. Hierin staat onder andere te lezen dat
    • de Wet toekomst pensioenen in zou moeten gaan per 1 juli 2023.
    • alle bestaande pensioenregelingen waarin op 1 juli 2023 pensioen wordt opgebouwd, moeten worden omgezet naar een leeftijdsonafhankelijke premieregeling. Dit betekent dat de premie voor alle werknemers een gelijk percentage van de pensioengrondslag moet zijn. Deze mag dus niet meer afhankelijk zijn van leeftijd. Dit wordt ook wel een vlakke premie genoemd.
  • Er wordt in het wetsvoorstel gesproken over een transitie-/overgangsfase die loopt van 1 juli 2023 tot 1 januari 2027. Dit is om werkgevers en pensioenuitvoerders de tijd te geven om de benodigde aanpassingen te doen.
  • In de nieuwe pensioenregeling is ruimte voor experimenten met pensioenopbouw door zelfstandigen. Pensioenuitvoerders kunnen aanvullende pensioenregelingen openstellen waar zelfstandigen zich vrijwillig bij kunnen aansluiten. Ook wordt er vastgelegd welke keuzes zelfstandigen hebben, als deze experimenten niet omgezet worden in wetgeving.

Nettopensioenregeling

Ook wordt er gesproken over de zogeheten nettopensioenregeling.
Aan de basispensioenregeling is een maximum salarisgrondslag verbonden van 128.810 euro. Voor het inkomen boven dit bedrag, kan je via het pensioenfonds vrijwillig via een nettopensioenregeling bij sparen. Een pensioenfonds moet het geld van de basispensioenregeling en de nettoregeling duidelijk scheiden.

Hoe bovenstaande precies tot uitvoering gebracht gaat worden, kunnen wij jullie op dit moment zoals gezegd nog niet vertellen. Wel kunnen we je beloven dat we je op de hoogte houden. Zodra er meer nieuws is of er definitieve besluiten zijn genomen, laten we je dat zo snel mogelijk weten.

Wordt vervolgd…