Geboorteverlof en Ouderschapsverlof

Met de nieuwe wet- en regelgeving rond zwangerschap en geboorte heeft niet langer alleen de (aanstaande) moeder recht op zwangerschapsverlof. Ook haar partner heeft recht op vrije dagen na de geboorte van de baby. We noemen dit geboorteverlof voor partners of partnerverlof.

We hebben de belangrijkste zaken rondom geboorteverlof en ouderschapsverlof voor je op een rij gezet. Heb je een vraag over een specifieke kwestie bij jouw medewerker? Neem gerust contact met ons op. We denken graag met je mee.

Geboorteverlof

De partner heeft na de geboorte recht op eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. De werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door. De werknemer kan de verlofdagen van het geboorteverlof naar eigen inzicht opnemen. Maar moet dit wel doen binnen 4 weken na de geboorte van het kind.

 • 1 x de wekelijkse arbeidsduur (1 week).
 • Binnen 4 weken na geboorte moet het verlof opgenomen zijn.
 • Loondoorbetaling: 100 procent door werkgever.

Aanvullend geboorteverlof: 5 weken

Sinds 2 augustus 2022 kunnen partners maximaal 5 weken (5 keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen. Je kunt het verlof flexibel opnemen. Bijvoorbeeld een dag per week of een aantal uur per dag, verdeeld over meerdere weken.

Dit geboorteverlof moet opgenomen worden binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. Of binnen 1 jaar na opname in het gezin, als het om een adoptie- of pleegkind gaat en het kind nog geen 8 jaar is. Wel moet eerst het geboorteverlof van 1 week opgenomen zijn.

In deze periode verandert er niets aan de opbouw van jouw vakantiedagen. Het salaris en daarmee de pensioenbijdrage en vakantiegeld wijzigen dus wel.

 • Max. 5 x de wekelijkse arbeidsduur (5 weken).
 • Binnen 6 maanden na geboorte opnemen.
 • Loondoorbetaling: 70 procent door UWV aan werkgever of aan werknemer.
 • Wel opbouw van vakantiedagen.

Ouderschapsverlof

Sinds 2 augustus 2022 hebben medewerkers tot hun kind 8 jaar is, recht op ouderschapsverlof. Dit verlof is maximaal 26 keer het aantal uren van hun werkweek. Hiervan worden de eerste 9 weken gedeeltelijk betaald (70 procent). Deze gedeeltelijk betaalde weken moeten in het eerste jaar na de geboorte van het kind opgenomen worden.

Niet opgenomen werkweken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof kunnen medewerkers na het eerste jaar nog wel opnemen als onbetaald ouderschapsverlof.

 • 26 x de wekelijkse arbeidsduur (26 weken), waarvan 9 weken betaald ouderschapsverlof.
 • Deze 9 weken kun je alleen in het 1e levensjaar van het kind opnemen.
 • Loondoorbetaling: 70 procent van het dagloon door UWV.
 • Wel opbouw vakantiedagen tijdens deze 9 weken.
 • Geen opbouw vakantiedagen tijdens de overige 17 weken.

Een rekenvoorbeeld:

Als je 40 uur per week werkt, heb je dus recht op 26*40 uur = 1040 uur ouderschapsverlof. 360 uur hiervan is 70 procent betaald en moet in het eerste jaar na de geboorte worden opgenomen.

De overige 680 uur mag onbetaald opgenomen worden in de periode tot de 8e verjaardag van het kind.

Wanneer je 1 dag per week wilt opnemen, kun je dit dus 45 weken doen tegen 70 procent doorbetaling. Daarna heb je nog recht op 85 weken met 1 dag onbetaald ouderschapsverlof.

Werkgever oneens met verdeling ouderschapsverlof

Je hebt wettelijk recht op deze 26 weken ouderschapsverlof. De werkgever mag je verzoek om ouderschapsverlof dus niet weigeren. Wel mag de werkgever de verdeling van uw werkuren weigeren. Maar alleen als jouw verlof het bedrijf ernstig in de problemen brengt. In dat geval overlegt de werkgever met jou over een andere verdeling van de verlofuren. Dit kan tot 4 weken voor de ingangsdatum van het ouderschapsverlof. Als je het echt niet eens bent met de verdeling, kun je de zaak voorleggen aan de rechter.

Wanneer de wettelijke ouderschapsverlof uren op zijn, kun je altijd opnieuw in overleg gaan met jouw werkgever om het onbetaalde verlof gelijk te laten of om bijvoorbeeld het contract om te laten zetten naar het aantal uur dat je met ouderschapsverlof hebt gewerkt. Hier is verder geen wet- of regelgeving bij betrokken.

Opbouw vakantiedagen en pensioen

Het aanvullend geboorteverlof (5 weken) en het gedeeltelijk betaalde ouderschapsverlof (9 weken) hebben geen invloed op de opbouw van vakantiedagen. Het heeft wel invloed op het brutoloon, pensioenbijdrage en vakantiegeld.

Bij het onbetaalde ouderschapsverlofverlof bouw je geen vakantiedagen op. Doordat het salaris lager wordt, heeft dit ook effect op de pensioenbijdrage en het vakantiegeld.